Easton family estate, Paradise FarmView objects associated with Easton family estate, Paradise Farm >